فروش باغ کیوی 77000 متری،مازندران، عباس آباد، اسب چین

کد: 141-00 باغ کیوی 77000 متری واقع در روستای اسب چین، عباس آباد، مازندران دراای سند 6 دانگ با کاربری جنگلی جلگه ای،دارای یک حلقه چاه و سیستم آبیاری قطره ای،یک واحد ویلایی 400 متری، سوییت مهمان 30 متری، سوله،یک واحد سرایداری.2700 اصله درخت کیوی
ادامه مطلب

فروش باغ پرتقال 6600 متر جنگلی جلگه ای، مازندران ، متل قو

کد: 140-00  باغ پرتقال 6600 متری با کاربری جنگلی جلگه ای واقع در سی سرا ، متل قو، مازندران دارای سند 6 دانگ، کاربری جنگلی جلگه ای، آبیاری قطره ای، یک حلقه چاه، آب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش باغ 10 هکتاری کیوی و پرتقال

کد: 105-00 10 هکتار باغ با سند تگ برگی و کاربری جنگلی جلگه ای واقع در عباس آباد ولیکستان داری 2 واحد سرایداری  3 واحد انباری  یک واحد ویلای مسکونی
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها