فروش زمین 8300 متری مسکونی، عباس آباد، کرکاس

کد:201-  00

زمین به مساحت 8300 متر با کاربری مسکونی مناسب شهرک سازی واقع در کرکاس، عباس آباد، مازندران

دارای بنچاق شاهنشاهی و کلیه امکانات آب، برق و گاز، همجوار با شهرک برند منظقه

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید