فروش زمین 2 هکتاری،داخل بافت مسکونی،مازندران، نشتارود

فروش زمین 2 هکتاری،داخل بافت مسکونی،مازندران، نشتارود
کد: 196-00 زمین 2 هکتاری با کاربری باغ، 1 هکتار داخل بافت مسکونی، واقع در مازندران، نشتارود، دینار سرا دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات و دیوارکشی
ادامه مطلب

فروش زمین 5000 متری با کاربری باغ،مازندران، نشتارود

فروش زمین 5000 متری با کاربری باغ،مازندران، نشتارود
  کد: 189-00 5000 متر زمین با کاربری باغات، داخل بافت مسکونی واقع در نشتارود، مازندران درای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین 2000 متر با کاربری مسکونی، مناسب آپارتمان سازی، مازندران، متل قو

فروش زمین 2000 متر با کاربری مسکونی، مناسب آپارتمان سازی، مازندران، متل قو
کد: 208-00 2000 متر زمین با کاربری مسکونی، مناسب آپارتمان سازی واقع در متل قو، مازندران دارای سند شاهنشاهی و کلیه امکانات آب،برق و گاز
ادامه مطلب

پروژه مسکونی نگین پارک

پروژه مسکونی نگین پارک
کد: 200-00 مشخصات پروژه: مساحت زمین: 16100متر مربع،1100 واحد مسکونی در 8 بلوک  17 طبقه  دارای 3 سند مالکیت ششدانگ تجمیع شده میباشد.  در حال حاضر 400 واحد در مرحله نازک کاری و باقی در مرحله سفت کاری می باشند.
ادامه مطلب

فروش زمین 1 هکتاری،با کاربری مسکونی، مناسب شهرک سازی، مازندران، متل قو

فروش زمین 1 هکتاری،با کاربری مسکونی، مناسب شهرک سازی، مازندران، متل قو
کد: 173-00 زمین 1 هکتاری با کاربری مسکونی واقع در متل قو، مازندران دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آّب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش زمین 3000 متری با کاربری مسکونی, مازندران، کلار آباد

فروش زمین 3000 متری با کاربری مسکونی, مازندران، کلار آباد
کد: 193-00 زمین 3000 متری با کاربری مسکونی واقع در کلار آباد، مازندران دارای سند 6 دانگ و کلیه امکاناتآب، برق و گاز 
ادامه مطلب

فروش 1 هکتار زمین با کاربری مسکونی، مازندران، نشتارود

فروش 1 هکتار زمین با کاربری مسکونی، مازندران، نشتارود
کد: 180-00 1 هکتار زمین با کاربری مسکونی همجوار با شهرک، واقع در نشتارود، مازندران دارای سند 6 دانگ، دیوارکشی، و کلیه امکانات آب، برق و گاز.
ادامه مطلب

فروش زمین 3480 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

فروش زمین 3480 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو
کد: 191-00 زمین 3480 متری با کاربری مسکونی، که پس از کسر راه  تفکیک شده به 12 قطعه به کمساحت کل 2700 متر مربع دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش زمین مسکونی 27500 متری، مناسب شهرک سازی، مازندران، نشتارود

فروش زمین مسکونی 27500 متری، مناسب شهرک سازی، مازندران، نشتارود
کد: 168-00 زمین مسکونی 27500 متری تفکیک شده به 61 قطعه با کاربری مسکونی، واقع در نشتارود، مازندران دارای 61 عدد سند 6 دانگ عرصه و اعیان و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید