فروش زمین 3500 متری با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 113-00 زمین 3500 متری با کاربری مسکون واقع در دریا گوشه، متل قو، مازندران دارای سند 6 دانگ، یک واحد ویلایی تریبلکس 3 خواب و یک واحد ویلایی فلت 2 خواب، دارای 2 راه جداگانه  کلیه امکانات آب، برق و گاز ودارای باغ کیوی
ادامه مطلب

فروش ویلا 500 متر ی، زمین 2150 متری، مازندران، متل قو

کد:0104 2 واحد ویلای 500 متری 4 خواب، واقع در زمین 2150 متری، خیابان دریا گوشه، متل قو، مازندران درای 2 عدد سند 6 دانگ، 40 متر بر اصلی، دارای کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین 580 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 117-00 زمین 580 متری، با کاربری مسکونی، واقع در خیابان دریا گوشه، متل قو، مازندران، دارای سند 6 دانگ شاهنشاهی، بر اصلی 21 متری و کلیه امکانات آب، برق و گاز.  
ادامه مطلب

فروش زمین 420 متری با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 116-00 زمین 420 متری با کاربری مسکونی،واقع در خیابان دریا گوشه، متل قو، مازندران دارای سند شاهنشاهی، 160 متر بنای قدیمی، بر 10 متر و کلیه امکانات آب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش زمین 350 متری با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 107-00 زمین 350 متری با کاربری مسکونی، دریا گوشه، متل قو، مازندران دارای سند شاهنشاهی، بر 16 متر، ا واحد ویلایی قابل سکونت 120 متری   دارای کلیه امکانات آب، برق و گاز
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها