فروش زمین مسکونی 4000 متری، ساحلی واقع در مازندران، سلمانشهر، مناسب شهرک سازی

کد: 163-00 فروش زمین مسکونی 4000 متری ساحلی واقع در سلمانشهر، مازندران دارای سند شاهنشاهی و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین مسکونی 2460 متری، ساحلی، مازندران، عباس آباد، مناسب ویلا سازی و شهرک سازی

کد: 162-00 زمین مسکونی 2460 متری واقع در عباس آباد، مازندران دارای سند مشاع و کلیه امکانات آب، برق و گاز   
ادامه مطلب

فروش زمین مسکونی، 2000 متری واقع در مازندران، متل قو، دانیال

کد: 161-00 زمین 2000 متری مسکونی، واقع در دانیال، متل قو، مازندران دارای سند 6 دانگ دارای کلیه امکانات آب، یرق و گاز  
ادامه مطلب

فروش باغ پرتقال 1500 متری واقع در مازندران، عباس آباد

کد: 160-00 1500 متر باغ پرتقال، واقع در عباس آباد، مازندران دارای سند 6 دانگ با کاربری باغ، یک حلقه چاه آب و کلیه امکانات 
ادامه مطلب

فروش باغ پرتقال 5000 متری، مازندران، عباس آباد

کد: 159-00 باغ پرتقال 5000 متری واقع در عباس آباد، مازندران دارای سند مشاع با کاربری باغی و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین مسکونی شهرکی 700 متری، مازندران، متل قو

کد: 158-00 زمین مسکونی 700 متری شهرکی، واقع در مازندران ، متل قو  دارای سند 6 دانگ و جواز ساخت 5 طبقه روی پیلوت و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها