فروش 1 هکتار زمین با کاربری مسکونی، مازندران، نشتارود

کد: 180-00 1 هکتار زمین با کاربری مسکونی همجوار با شهرک، واقع در نشتارود، مازندران دارای سند 6 دانگ، دیوارکشی، و کلیه امکانات آب، برق و گاز.  
ادامه مطلب

فروش زمین 3480 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 191-00 زمین 3480 متری با کاربری مسکونی، که پس از کسر راه  تفکیک شده به 12 قطعه به کمساحت کل 2700 متر مربع دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین مسکونی 27500 متری، مناسب شهرک سازی، مازندران، نشتارود

کد: 168-00 زمین مسکونی 27500 متری تفکیک شده به 61 قطعه با کاربری مسکونی، واقع در نشتارود، مازندران دارای 61 عدد سند 6 دانگ عرصه و اعیان و کلیه امکانات آب، برق و گاز  
ادامه مطلب

فروش زمین 7000 متری، مسکونی، مناسب شهرک سازی، مازندران، کلار آباد

کد: 168-00 زمین 7000 متری با کاربری مسکونی واقع در کلارآباد، مازندران دارای سند 6 دانگ  و کلیه امکانات آب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش زمین 11000 متری، مسکونی، مناسب شهرک سازی، سلمانشهر.

کد: 170-00  زمین 11000 متری با کاربری مسکونی، واقع در مازندران سلمانشهر، تیله کنار دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز
ادامه مطلب

فروش زمین 12 هکتاری، مناسب شهرک سازی، مازندران، نشتارود

کد: 174-00 فروش زمین 12 هکتاری با کاربری مسکونی واقع در نشتارود مازندران  دارای سند 6 دانگ، یک واحد ویلایی 800 متری و کلیه امکانات آب، برق و گاز دارای برق 3 فاز  
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها