فروش باغ پرتقال 1500 متری واقع در مازندران، عباس آباد

کد: 160-00

1500 متر باغ پرتقال، واقع در عباس آباد، مازندران

دارای سند 6 دانگ با کاربری باغ، یک حلقه چاه آب و کلیه امکانات 

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید