باغ کیوی 6000 متری واقع در روستای کرکاس ، عباس آباد، مازندران

 کد: 152-00

باغ کیوی 6000 متری واقع در روستای کرکاس ، عباس آباد، مازندران

دراای سند 6 دانگ با کاربری باغی دارای یک حلقه چاه و سیستم آبیاری قطره ای،

1500 اصله درخت کیوی

 

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید