فروش باغ پرتقال 6600 متر جنگلی جلگه ای، مازندران ، متل قو

کد: 140-00 

باغ پرتقال 6600 متری با کاربری جنگلی جلگه ای واقع در سی سرا ، متل قو، مازندران

دارای سند 6 دانگ، کاربری جنگلی جلگه ای، آبیاری قطره ای، یک حلقه چاه، آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید