فروش زمین 800 متری مسکونی، شهرکی، مازندران، عباس آباد

کد: 125-00

زمین مسکونی 800 متری داخل شهرک واقع در  کرکاس، عباس آباد، مازندران

دارای سند مشاع، بر 30 متر ، دارای کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها