فروش زمین 580 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 117-00

زمین 580 متری، با کاربری مسکونی، واقع در خیابان دریا گوشه، متل قو، مازندران،

دارای سند 6 دانگ شاهنشاهی، بر اصلی 21 متری و کلیه امکانات آب، برق و گاز.

 

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید