فروش زمین 640 متری شهرکی با کاربری مسکونی، مازندران، عباس آباد

کد: 114-00

640 متر زمین با کاربری مسکونی، واقع در شهرک، کرکاس، عباس آباد، مازندران

دارای سند مشاع، بر20 متر و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید