فروش زمین 250 متری،جنگلی جلگه ای، مازندران، سلمانشهر

کد: 111-00

 

250 زمین با کاربری جنگلی جلگه ای واقع در سی سرا،سلمانشهر، مازندران

دارای کلیه امکانات آب، برق و گاز، سند 6 دانگ تک برگی و دیوارکشی

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید