فروش زمین 350 متری جنگلی جلگه ای مناسب کشاورزی، مازندران، سلمانشهر

کد: 109-00

350 متر زمین با کاربری جنگلی جلگه ای واقع در سی سرا ،متل قو، مازندران

دارای سند تک برگی و کلیه امکانات آب، برق و گاز ، دیوارکشی 

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید