فروش زمین 11000 متری، مسکونی، مناسب شهرک سازی، سلمانشهر.

کد: 170-00 

زمین 11000 متری با کاربری مسکونی، واقع در مازندران سلمانشهر، تیله کنار

دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید