فروش زمین 5100 متری تفکیک شده به 10 قطعه، مازندران، عباس آباد

کد: 176-00

5100 متر زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده به 10 قطعه، واقع در کرکاس، عباس آباد، مازندران

داری سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید