فروش زمین 245 متر مسکونی، متل قو، مازندران

کد: 203-00

زمین 245 متری با کاربری مسکونی واقع در متلقو، مازندران

دارای سند مشاع و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید