فروش زمین 3480 متری، با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 191-00

زمین 3480 متری با کاربری مسکونی، که پس از کسر راه  تفکیک شده به 12 قطعه به کمساحت کل 2700 متر مربع

دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید