فروش زمین 700 متری با کاربری مسکونی، مازندران، متل قو

کد: 192-00

700 متر زمین با کاربری مسکونی واقع در تیله کنار، متل قو، مازندران

دارای سند 6 دانگ و کلیه امکانات آب، برق و گاز

جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

دسته بندی ها

سبد خرید