رشد یافتگی ابعاد گوناگونی دارد .اما آنچه انتخاب کلیدی ماست حضور پررنگ ارزش هایی است که در حرکت رو به جلو ، معنایی انسانی تر را بازتاب می دهد.

 بنگاه‌های سرآمد ، که سازمان‌هایی پاسخگو هستند؛ حساسیت و توجهی ویژه به مسئولیت خود در قبال جامعه  و حفظ ثبات زیست بوم خود ، در حال و آینده دارند. آنان انتظارات ذی نفعان  و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و حتی از آن نیز فراتر می‌روند.

به باورما در مجموعه آسیای سبز ، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است، تعهدی در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن. آسیای سبز همچون شهروندی متعهد، رعایت اصول مسئولیت اجتماعی در حوزه های زیر را در دستور کار خود قرار داده است:


1. کسب و کار سبز و تعهد در قبال حفاظت از پهنه های طبیعی و محیط زیست.
2. شرایط و فرصت های کاری برابر و عدم تبعیض در امور استخدامی
3. توجه به نیازهای کارکنان.
4. تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت.
5. فعالیتهای خیرخواهانه شامل مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی با محوریت حمایت از کودکان درمناطق محروم.
6. مشارکت در اقدامات حمایتی با هدف اشتغال زایی در مناطق محروم.

  مسئولیت اجتماعی     

صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز نهادی است خیریه، غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، فرا مذهبی و فرا مرزی که با رویکردی انسان دوستانه و با هدف حمایت و یاری رسانی به کودکانِ نیازمند به غذا، درمان و آموزش فعالیت میکند.​​​​​​​

با هدف بهبود شرایط زندگی کودکان در مناطق محروم این مجموعه تلاش دارد تا با ایجاد کمپین های مختلف نسبت به شناسایی، ارزیابی و بهبود شرایط زندگی کودکان در حوزه های سلامت، تغذیه و آموزش در مناطق محروم و ایجاد چتر حمایتی مناسب برای جامعه هدف اقدام نماید.

​​​​​​​فعالیت صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز محدود به مرزهای جغرافیایی خاصی نمیباشد و بر اساس منشور اخلاقی مجموعه و با درنظر گرفتن پتانسیل های موجود، یاری رسانی به کودکانِ نیازمند فارغ از ملیّت، نژاد، رنگ و دین ایشان وظیفه ی ذاتی این مجموعه به شمار می آید.

جهت ورود به صفحه کمپین ها کلیک کنید
وب سایت صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز
سبد خرید